baner

تگ - پیشرفت و آبادانی

امام جمعه شهر دولت آباد گفت:با اتحاد، همدلی و برنامه ریزی محرومیت از چهره ی شهر دولت آباد برداشته میشود.

 با اتحاد، همدلی و برنامه ریزی محرومیت از چهره ی شهر دولت آباد برداشته میشود. به گزارش واحد خبر شهرداری دولت آباد، شهردار بمناسبت نهم اردیبهشت روزملی شوراها با حضورحجت [...]