baner

تگ - مهدی کثیری سرپرست شهرداری شد

مهدی کثیری دولت آبادی(معاون اداری و مالی)

مهدی کثیری سرپرست شهرداری دولت آباد شد

به گزارش واحد خبر شهرداری دولت آباد، با استعفای حمیدرضا فدایی شهردار و با برگزاری جلسه رسمی شورای شهر ، مهدی کثیری به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد. گفتنی است [...]