baner

تگ - منطقه صنعتی

از نفوذ کویر به دشت برخوار باید جلوگیری کرد

به گزارش واحد خبر شهرداری دولت آباد ،شهردار دولت آباد در شورای اداری شهرستان به بیان برخی مشکلات شهرداری ها و همچنین ارائه گزارش عملکرد شهرداری دولت آباد پرداخت. حمیدرضا [...]