baner

تگ - ملاقات مردمی

برنامه های ملاقات مردمی شهردار و اعضای شورای شهر

به گزارش واحد خبر شهرداری دولت آباد شهردار و اعضای شورای شهر دولت آباد طبق جدول زمانبدی زیر بعد از نماز و مغرب و عشاء پاسخگوی شهروندان خواهند بود. شنبه [...]