baner

تگ - معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی

بازدید معاون وزیر راه از پروژه راههای مواصلاتی شهرستان برخوار

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از پروژه راههای مواصلاتی شهرستان برخوار بازدید کرد. به گزارش واحد خبر شهرداری دولت آباد، صبح امروز مهندس امینی معاون [...]