baner

تگ - قانون اصلاحی ماده 101

تشکیل جلسه ی کارگروه رسیدگی به پرونده های مشمول ماده ۱۰۱

کارگروه رسیدگی به پرونده های مشمول ماده ۱۰۱  اصلاحی قانون شهرداری ها با صیانت از حقوق شهروندی تشکیل جلسه داد. به گزارش واحد خبر شهرداری دولت آباد کارگروه رسیدگی به [...]