baner

تگ - صندوق قرض الحسنه

پرداخت بدهی ۲۵۰ میلیون تومانی شهرداری به صندوق قرض الحسنه

بدهی ۲۵۰ میلیون تومانی (سالهای اخیر) شهرداری به صندوق قرض الحسنه کارکنان و شرکت تعاونی مصرف پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دولت اباد، با [...]