baner

تگ - شورای اداری

مردم شهر دولت آباد در آینده ای نزدیک شاهد محقق شدن مطالبات خود خواهند بود

در جلسه شورای اداری مطرح شد: مردم شهر دولت آباد در آینده ای نزدیک شاهد محقق شدن مطالبات خود خواهند بود.  به گزارش واحد خبر شهرداری دولت آباد، اولین جلسه شورای [...]