baner

تگ - شهرداری

گرامیداشت یاد و نام شهدا با نصب تمثال مبارک آنها در سطح شهر

شهرداری با ساخت تمثال مبارک شهدا و نصب آنها در مبادی ورودی شهر یاد و نام مبارک شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی میدارد. به گزارش واحد خبر شهرداری [...]