baner

تگ - سید مسعود شفیعی

چهره ای متفاوت از شهر دولت آباد ،با اجرای طرح های زیباسازی و خدماتی

به گزارش واحد خبر شهرداری دولت آباد ، معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری به منظور ارائه گزارش عملکرد این معاونت طی دوماه گذشته به اعضای شورای شهر در [...]