baner

تگ - سال نو

شهر به استقبال از سال نو و مسافرین نوروزی میرود

آماده سازی شهر برای استقبال از سال نو و مسافرین نوروزی/ به روایت تصویر بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۶ انتهای پیام/