baner

تگ - حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور پرشور مردم ولایت مدار و مسئولان دولت آباد در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور پرشور مردم ولایت مدار و مسئولان دولت آباد در راهپیمایی روز جهانی قدس/ به روایت تصویر هیجدهم خرداد ۹۷