baner

تگ - تسهیلات بافت فرسوده

با همراهی و همدلی شهروندان، زنگار فرسودگی از چهره ی شهر دولت آباد پاک می شود.

به گزارش واحد خبر شهرداری دولت آباد، با توجه به بارندگی های اخیر و ریزش قسمت های عمده ای از دیوارهای اغلب منازل قدیمی خالی از سکنه و جهت [...]