baner

تگ - بسته های تشویقی

شهردار دولت آباد گفت:شهرداری با ارائه تسهیلات ویژه به شهروندان ، گامی بزرگ در راستای برقراری امنیت اجتماعی در سطح شهر برداشته است.

شهرداری با ارائه تسهیلات ویژه به شهروندان ، گامی بزرگ در راستای برقراری امنیت اجتماعی در سطح شهر برداشته است. به گزارش واحد خبر شهرداری دولت آباد،  فدایی با اشاره [...]