baner

تگ - بافت فرسوده

با همراهی و همدلی شهروندان، زنگار فرسودگی از چهره ی شهر دولت آباد پاک می شود.

به گزارش واحد خبر شهرداری دولت آباد، با توجه به بارندگی های اخیر و ریزش قسمت های عمده ای از دیوارهای اغلب منازل قدیمی خالی از سکنه و جهت [...]

شهردار دولت آباد گفت:شهرداری با ارائه تسهیلات ویژه به شهروندان ، گامی بزرگ در راستای برقراری امنیت اجتماعی در سطح شهر برداشته است.

شهرداری با ارائه تسهیلات ویژه به شهروندان ، گامی بزرگ در راستای برقراری امنیت اجتماعی در سطح شهر برداشته است. به گزارش واحد خبر شهرداری دولت آباد،  فدایی با اشاره [...]