baner

تگ - بازدید از پروژه های شهرداری

بودجه ۳۳۰ میلیارد ریالی شهرداری دولت آباد تصویب شد

به گزارش واحد خبر شهرداری دولت آباد در نشست خبری شهردار با اصحاب رسانه شهرستان برخوار ، وی از افزایش بودجه شهرداری دولت آباد به ۳۳میلیارد تومان خبر داد [...]