baner

تگ - آستان امامزاده سیدمحمد(ع)

امامزاده سید محمد(ع)

امامزاده سید محمد(ع) در شهر دولت آباد و واقع در پارک سید محمد این شهر، زیارتگاهی با نام امامزاده سید محمد (ع). نسب این امامزاده بزرگوار به روایت معتمدین شهر [...]