baner

فرم عضویت در شهریاران

فرم عضویت در شهریاران

شهروند گرامی پاسخ به کلیه پرسشهایی که در کنار آنها (*) درج شده الزامی میباشد ، از همکاری شما سپاسگذاریم .

  • اینجانب
  • متعهد می گردم در تمامی جلسات گروه مشاوران جوان شرکت نمایم و بدون هیچ چشم داشتی در این گروه فعالیت کنم
  • فرم را دانلود کنید سپس آن را تکمیل کرده , امضا کنید و از همین بخش فرم را ارسال کنید.
  • دانلود فرم عضویت در شهریاران