baner

The history of the municipality

تاریخچه شهرداری

با توجه به رشد جمعیت و افزونی واحدهای تجاری و صنایع کوچک و به جهت همجواری با شهر بزرگ و تاریخی اصفهان و همچنین پدید آمدن ضرورت های جدید در سال ۱۳۴۴ با دارا بودن شرایط پدید آیی شهر از سوی وزارت کشور، شهر دولت آباد به عنوان یکی از شهرهای مهم برخوار شناسایی و معرفی شد.

درجه شهرداری در حال حاضر ۷ است.

انتهای پیام/