baner

معرفی واحد سرمایه گذاری

واحد سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری دولت آباد

تاریخچه:

شهرداری ها از بدو تاسیس تاکنون به عنوان یک نظام مالی خودکفا بر مبنای وصول عوارض محلی از شهروندان، اصناف و صنایع اداره می شده اند و با توجه به پیشرفت شهرها در سال های اخیر و به تبع آن افزایش نیازهای شهری و جوابگو نبودن این رویه و همچنین در جهت به روز بودن خدمات با نیازهای جامعه استفاده از مشارکت و سرمایه گذاری در شهرها امری اجتناب ناپذیر می باشد که در این راستا شورای شهر و شهرداری دولت آباد با دید حمایت از سرمایه گذاری در شهر و رفع موانع و مشکلات اجرایی در این زمینه جهت شکوفا کردن و توسعه شهر دولت آباد به عنوان مرکز شهرستان برخوار تاسیس واحدی تحت عنوان واحد طرح، برنامه و سرمایه گذاری را ضروری تشخیص داد و در آذر ماه سال ۱۳۹۶ واحد مذکور تشکیل شد.

اهداف:

شهرداری در قالب واحد طرح، برنامه و سرمایه گذاری در جهت تعالی حقوق شهروندی و بسته به نیازهای شهر در چارچوب قوانین و اختیارات با تشکیل هیات عالی سرمایه گذاری و همچنین کمیسون کارشناسی سرمایه گذاری بر این باور است که با استفاده از پتانسیل های موجود شهر اقدام به اجرای سیاست خودکفائی به منظور جلب سرمایه گذار بخش خصوصی و مشارکت شهروندان در طرح های عمرانی نموده تا علاوه بر ارتقای کمی و کیفی پروژه های شهری و خدمت رسانی به مردم شریف شهر دولت آباد، در توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و مشارکت مردمی نقش موثری داشته باشد.

امید است صاحبان حرفه، سرمایه گذاران و مردم شریف شهر دولت آباد با مد نظر قرار دادن فرصت های موجود در شهر و مشارکت در به ثمر رساندن این فرصت ها در قالب طرح و پروژه به یاری شهر و شهرداری آمده تا علاوه بر استفاده از عواید مالی آن گام موثری در رشد و نمو شهر برداشته و از عواید اخروی آن نیز برخوردار شوند.

چشم انداز:

شورای شهر و شهرداری دولت آباد در نظر دارد با آینده نگری مسئولانه و با استفاده از پتانسیل های موجود در شهر و همچنین با اتکا به دانش و توان مدیریت شهری و ظرفیت های جذب سرمایه گذار و مشارکت مردمی ، در جهت توسعه شهر دولت آباد گام برداشته و با افزایش کمی وکیفی پروژه های عمرانی از طریق سرمایه گذاری علاوه بر ارائه خدمات شهری مورد نیاز شهروندان در شهرهای مدرن، باعث گسترش مشارکت و سرمایه گذاری در شهر شده و از این طریق اقدام به تامین منابع پایدار برای شهرداری و شهر دولت آباد نماید تا علاوه بر تلاش در جهت افزایش ضریب اطمینان و امنیت برای سرمایه گذاران و جذب سرمایه های مردمی با ایجاد فضای پویا و حمایت دائمی از سرمایه‏ گذاران بستر لازم برای پیشبرد اهداف ایشان و ایجاد اشتغال و نشاط در شهر فراهم شود.

بی تردید شناخت کافی از شهر و بافت آن میتواند به سرمایه گذاران محترم در توجیه سرمایه گذاری تا حدی کمک کند.